HTB 01
​​‘s-Hertogenbosch

Hoodfkantoor met bedrijfshal

Opdrachtgever Somerset Real Estate C XX B.V.
Bouwlocatie ​​‘s-Hertogenbosch
BREEAM ambitie Very Good
Het project

Voor opdrachtgever Somerset Capital Partners en toekomstig gebruiker Team Jumbo-Visma heeft Wijnen een prachtig nieuw hoofdkantoor met warehouse gerealiseerd. Via dit nieuwe Service Course wordt de complete sportploeg ondersteund.

Op vele wijzen komt de duurzaamheid van het gebouw tot uiting. Het hoofdkantoor is volledig elektrisch en er is bewust gekozen voor duurzame materialen.

BREEAM

BREEAM Ambitie: Very Good
Status: Opgeleverd

Samenwerkers

Opdrachtgever: Somerset Real Estate C XX B.V.
Architect: Mulderblauw Architecten
Constructeur: Vander Weide van Bragt
BREEAM-Assessor: Duurzaamheidscertificering
BREEAM-Expert: Qbus Duurzaam B.V.
Aannemer bouwkundig: Wijnen Bouw en Service B.V.
Aannemer elektrotechniek: Celektron B.V.
Aannemer werktuigbouwkundig: Wijnen Installaties B.V.

Duurzame maatregelen

 • Gebruik van duurzame stroom, zie onze groen certificaten
 • Gebruik van LED verlichting
 • Ketenpark vernieuwd, betere isolatie en triple glas toegepast
 • Duidelijke bebording/bewegwijzering geplaatst zodat er minder verkeersbewegingen worden gemaakt
 • Ecologisch werkprotocol opgesteld ter bescherming van de flora en fauna
 • Tankplaats voor diesel, voorzien van lekbakken om grond/waterverontreiniging te voorkomen
 • Spoelplaats voor cementmixers, voorzien van bodembeschermende maatregelen
 • Afvalscheiding, minimaal 5 afvalstromen inclusief doelstellingen om bouw- en sloopafval te verminderen, zie document: Van Happen Statistieken
 • Monitoring van water en stroom/diesel, ook gekoppeld aan doelstellingen, zie document: 18074
 • Monitoring Diesel-water-energie
 • Toepassing, daar waar mogelijk, van duurzame beton (ISO14001 gecertificeerd)
 • Toepassing duurzaam hout (FSC® gecertificeerd)

Bouwproces beelden

Klachten en complimenten

Gedurende de looptijd van dit project zijn tot nu de volgende klachten en/of complimenten ontvangen:

 • Tijdens de opstart is er wat stofoverlast voor de buurt geweest. Dit is direct opgelost door het droge zand nat te maken.
 • Zowel door de opdrachtgever als de buren wordt aangegeven dat de bouwplaats een nette en opgeruimde indruk maakt.
 • Bouwverlichting scheen recht in kantoor buren, waardoor overlast. Na melding direct opgelost door de lamp te draaien.
 • Buren geven aan ze het op prijs stellen dat ze regelmatig geïnformeerd worden over de te verwachten overlast en transportmomenten.

Documenten

Download hier de belangrijke documenten:
Case study Download PDF
Afvalstroom scheiding statistieken
Monitoring diesel-water-energie