Er is veel aandacht en zorg besteed aan deze website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, correct en actueel mogelijk is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is vrij beschikbaar. In bepaalde gevallen kan persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy. Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken.

Eventuele hyperlinks naar andere sites worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Wij kunnen de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen, echter niet garanderen.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist van Wijnen.

 

Disclaimer email:
De in onze E-mailberichten verstrekte informatie is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Aan eventueel genoemde bedragen, opdrachtnemingen of opdrachtverstrekkingen kunnen geen rechten worden ontleend. Offertes, opdrachtnemingen en opdrachtverstrekkingen zullen altijd per brief worden bevestigd. Wijnen Bouwgroep staat niet in voor de juiste en complete overbrenging van deze elektronische informatie, noch kan Wijnen Bouwgroep garanderen dat het E-mailbericht zonder tussenkomst van andere partijen bij de geadresseerde aankomt zoals het is verzonden.
Wijnen Bouwgroep aanvaardt om deze reden geen aansprakelijkheid voor eventueel aan dit E-mailbericht gekoppelde computervirussen. Ook de tijdige ontvangst van dit bericht wordt door Wijnen Bouwgroep niet gegarandeerd.