InstallQ: kwaliteitsborging binnen de installatiesector.

Veilige installaties van goede kwaliteit: dat is het doel van de onafhankelijke stichting InstallQ. Dat doet InstallQ met kwaliteitsregelingen. Hiermee bewaakt InstallQ de installaties waar Nederland (dagelijks) gebruik van maakt.

Om haar doel te bereiken, ontwikkelt en beheert InstallQ een breed scala aan kwaliteitsregelingen voor de totale installatiesector. Zij erkennen installateurs waaronder CelektRon B.V.

Breed draagvlak
InstallQ – ontstaan uit een fusie tussen Sterkin en KvINL in januari 2019 – is de meest toonaangevende kwaliteitsorganisatie binnen de installatiesector. De onafhankelijke stichting heeft in de markt een breed draagvlak, waaronder installateurs, opdrachtgevers en overheid.

Ons logo bewijst kennis en kunde.
Het logo van InstallQ is een bewijs van kennis en kunde.

Uw installateur, adviseur of installatiebedrijf is op zijn of haar vakgebied gecontroleerd op bepaalde vakbekwaamheidseisen.
Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende normen en eisen, waaronder het Bouwbesluit en de NEN-normen die van toepassing zijn.